Overzicht
nl Nederlands

Privacy

Gebruiksvoorwaarden

  • Wie met behulp van deze website memes maakt, aanvaardt dat zijn/haar creatie direct vrij is van enig auteursrechten en door iedereen gebruikt mag worden op grond van de CC0- licentie: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
  • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.medievalmemes.org die door BLIS Creative Business Studio (vanaf hier BLIS.studio) gepubliceerd wordt. BLIS.studio behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.
  • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
  • Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. BLIS.studio en haar partners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. BLIS.studio garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
  • BLIS.studio is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat BLIS.studio gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat BLIS.studio de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
  • BLIS.studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden via deze site gemaakt en gedeeld worden.
  • Op afbeeldingen, teksten en memes op deze website zonder publiek domeinverklaring of CC0-licentie rust auteursrecht van BLIS.studio als auteursrechthebbende.
  • Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot BLIS Creative Business Studio, Pesetastraat 38, 2991 XT Barendrecht, of r.vreeken@blisdigital.com.

Copyright

Medieval Memes is een publicatie van BLIS.Studio. Hierop is de Auteurswet 1912 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van BLIS.studio. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits die beperkt blijven tot enkele exemplaren en ze uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik. Er is geen toestemming nodig voor het gebruik van afbeeldingen en teksten waarvoor een publiek domeinverklaring geldt en ook niet voor memes waarvoor een CC0-licentie geldt. Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van Medieval Memes, BLIS.studio, de KB Nationale Bibliotheek of het Huis van het Boek, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven. BLIS.studio spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met de BLIS.studio.

Privacyverklaring

Deze website en/of dienst bewaart geen persoonsgegevens van websitebezoekers.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst en informatie over uw bezoek aan websites bijhouden. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals taal- en locatie-instellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun website wordt bekeken. Deze website maakt ook gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Uit oogpunt van privacy (zie ook onze privacyverklaring) informeren wij u hier over de cookies die deze site gebruikt.

Deze site gebruikt de volgende soorten cookies:

Functionele cookies Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van onze website, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden, zoals taalinstelling.

Cookies voor analyse

Om het gebruik van onze websites te meten, gebruiken wij Google Tag Manager om Google Analytics te laden. Deze is privacyvriendelijk ingesteld volgens de Richtlijnen van de autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden onder meer bij hoe gebruikers onze websites gebruiken, welke pagina's zij bekijken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser en schermresolutie zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen wij bezoekersstatistieken opstellen. Bezoekersstatistieken worden door ons niet herleid naar personen. Het laatste octet (8 cijfers) van uw IP-adres hebben we afgeschermd en het delen van gegevens naar Google is uitgezet. Google, dat deze dienst levert, gebruikt via de cookies verkregen informatie voor haar producten en diensten. Google kan deze informatie aan derden doorgeven wanneer ze hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens haar verwerken. BLIS.studio heeft hier geen invloed op. Zie ook het privacybeleid van Google(link is external).

Cookies voor sociale media

Deze websites bevat functionaliteit om Memes te promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De knoppen worden geleverd door ….. Deze partij plaatsen cookies zonder dat wij daar invloed op hebben. In de privacyverklaringen op hun websites kunt u lezen wat zij doen met de gegevens die zij via deze cookies verwerken, zie …

Andersoortige cookies van derden

Op sommige pagina’s in deze website zijn foto’s of filmpjes te zien van andere websites, zoals Vimeo (embedded content). Wij hebben geen invloed op cookies die door deze partijen worden geplaatst.

Cookies blokkeren of verwijderen

Het is mogelijk om het plaatsen van cookies te blokkeren en/of reeds geplaatste cookies te verwijderen. Kijk op de site van de consumentenbond voor meer informatie: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen