Overzicht
Meme maken!
696 jaar geleden 1327
696 jaar geleden 1327

Wat gebeurt er op dit plaatje?!

Dit plaatje staat in een gebedenboek voor een Franse koningin. Het waarschuwt voor wat er kan gebeuren als je de gebeden die in het boek geschreven staan niet goed kent. De blote man op de plaat is namelijk de twee belangrijkste gebeden vergeten: hij kan het Ave Maria en het Onze Vader maar niet onthouden.

Arrow

Wat gebeurt er op dit plaatje?!

Dit plaatje staat in een gebedenboek voor een Franse koningin. Het waarschuwt voor wat er kan gebeuren als je de gebeden die in het boek geschreven staan niet goed kent. De blote man op de plaat is namelijk de twee belangrijkste gebeden vergeten: hij kan het Ave Maria en het Onze Vader maar niet onthouden.

prayer

De twee duivels proberen hem daarom mee te sleuren. Gelukkig voor hem loopt dit verhaal goed af. Ineens verschijnt Maria, gekleed in een blauw gewaad en met de hemelkroon op haar hoofd. Ze beveelt de duivels de arme man neer te zetten.

Het plaatje uit dit boek komt uit Frankrijk en is getekend door Meester van Fauvel – een hele bekende maker uit de Middeleeuwen. Het is bijna 700 jaar geleden geschilderd. Het boek werd gemaakt voor de Franse koning Karel IV V (1294 —1328), bijgenaamd de Schone. Het bleef ruim een eeuw in de Franse koninklijke familie en belandde via o.a. de prinsen van Oranje-Nassau in de Koninklijke Bibliotheek – daar ligt het nu veilig in de kluis. En via de KB komt het nu weer op jouw scherm terecht.

KB Nationale Bibliotheek
Het plaatje is terug te vinden in het boek getiteld "Miracles de Nostre Dame" welke met signatuur 71 A 24 ligt opgeslagen in de KB Nationale Bibliotheek in Den Haag.